Aanspreektpunt voor Integriteit

API

Na heel wat incidenten in de sportwereld wou ook Gymfed zijn clubs ondersteuning bieden in situaties waarbij grenzen niet altijd juist worden gebruikt.
Onze club vertrekt vanuit uw vertrouwen en staat er op dit vertrouwen nooit te zullen schade. Het is dan ook een verplichting om te kunnen sporten in een ethisch verantwoorde omgeving. Hierbij wordt bedoeld dat we ons verzetten tegen elke vorm van ongepast of grensoverschrijdend gedrag van leden en/of trainers.

Indien er zich toch incidenten voordoen waarbij er met de integriteit van een lid geen rekening gehouden wordt, raden we u aan om onze API’s (aanspreekpunt integriteit) Liesbeth Jans en/of Hanne Sijbers in te lichten. Zij werden vanuit de club aangewezen als vertrouwenspersoon en zullen steeds discreet omgaan met de verkregen informatie. Zowel Gymfed als de club staan erop dat zij zich in deze taak voldoende verdiepen om zo gepast te kunnen handelen indien er zich iets voordoet.

We beseffen dat dit geen gemakkelijke stap is, maar voor het slachtoffer en de verwerking is het wel noodzakelijk. Zonder een vorm van open communicatie kunnen wij ons niet aanpassen en/of er een gepaste sanctie aan de situatie koppelen.
Wij hopen dan ook dat dit zich nooit zal voordien binnen onze club.

De API’s kunt u altijd in de club aanspreken of contacteren per e-mail.

Wie onze API’s zijn, vind je hieronder:

 

Liesbeth Jans

Leerkracht lager onderwijs

Ouder van lid in onze club

Contactgegevens: liesjejans@live.be

 

 

 

 

 

Hanne Sijbers

Leerkracht lager onderwijs

Trainer dans en bestuurslid in onze club

contactgegevens: hannesijbers@hotmail.com