Ethisch verantwoord sporten

Onze club zou niet bestaan door het vertrouwen dat we jaar na jaar ontvangen. Om er zeker van te zijn dat we dit vertrouwen ook nooit zouden schaden, willen we benadrukken dat wij streven naar het zijn van een ethisch verantwoorde sportclub. Hierbij wordt er bedoeld dat we ons verzetten tegen elke vorm van ongepast of grensoverschrijdend gedrag van leden en/of trainers.
Indien er zich toch incidenten voordoen waarbij er met de integriteit van een lid niet meer rekening gehouden wordt, raden we u ook aan om onze API’s (aanspreekpunt integriteit) Liesbeth Jans en Hanne Sijbers aan te spreken over dit voorval. We beseffen dat dit geen gemakkelijke stap is, maar voor het slachtoffer en de verwerking wel een zeer belangrijke stap. Zonder een vorm van open communicatie kunnen wij ons niet aanpassen en/of er een gepaste sanctie aan koppelen.

De API’s kunt u bereiken per e-mail: Hanne Sijbers (hannesijbers@hotmail.com) en Liesbeth Jans (liesjejans@live.be)

Indien u meer dient te weten over welke maatregelen Gymfed hanteert indien er sprake is van ongewenst gedrag, kan u volgend document bekijken.

Gedrags- & ethische code (Gymfed)

Ook wordt er elk jaar opnieuw van de club en de trainers verwacht om een akkoord te tekenen waarbij de nadruk ligt op het ethisch verantwoord onderwijzen. Deze kunt u via onderstaande foto terugvinden.