Wat te doen bij een ongeval?

Indien uw zoon of dochter tijdens een training zich gekwetst heeft, wilt de club u hier uiteraard bij helpen. Onze club werkt onder het beleid van de Belgische Gymnastiek federatie, afgekort Gymfed. Van zodra uw kind in onze club wordt ingeschreven, is hij/zij ook automatisch aangesloten bij Gymfed en daarbijhorend ook verzekerd voor ongevallen of kwetsuren gebeurd tijdens de trainingsuren.

Wij zijn als club ervan overtuigd dat bij een ongeval de hoofdtrainer steeds correct zal handelen. In de les krijgt uw zoon/dochter een aangifteformulier mee dat u bij de huisarts verder kan laten invullen. Gelieve dit de daaropvolgende les te overhandigen aan de trainer, zodat dit zo snel mogelijk kan doorgegeven worden aan Gymfed en de verzekeringsmaatschappij.

De aangepaste versie van het aangifteformulier kunt u downloaden via onderstaande link.

Een ongeval! Wat nu?

 

Indien uw zoon/dochter opnieuw mag deelnemen aan de trainingen, vragen wij u om onderstaand genezingsattest te laten invullen door de huisarts of specialist. Dit attest heeft de club namelijk nodig om het dossier rond het ongeval te kunnen afsluiten. Ook dit krijgt u onmiddellijk na het ongeval mee van de trainer.

Genezingsattest

 

Bij meer vragen mag u steeds contact met ons opnemen.