Bestuur

Voorzitter : Lien Corthouts

Ondervoorzitter: Hanne Sijbers

Secretaris: Lien Gorissen

Penningmeester: Liezelotte Mertens

 

 

Jeugdcoördinator en Q4Gym: Lien Corthouts

Aanspreekpunt voor Integriteit (API): Hanne Sijbers