Mutualiteit en ongeval

Mutualiteit

Na de inschrijving van uw kind en bij bevestiging van uw betaling (inschrijfgeld + verzekering) krijgt de club vanuit GYMFED een attest dat u kunt indienen bij de mutualiteit. U moet dus niet meer zelf een formulier bij jouw mutualiteit gaan halen om het door de club te laten invullen. Bij elk ingeschreven kind wordt automatisch een attest opgemaakt.

Er hangt natuurlijk ook een klein minpuntje aan deze manier van werken vast. Dit attest zal jammer genoeg niet onmiddellijk na inschrijving op u liggen wachten. Wij hopen daarom op uw begrip. Indien u na een lange periode nog steeds geen attest ontvangen heeft, raden wij u aan om de trainer hierover aan te spreken.

Sinds dit seizoen willen we steeds meer de overstap maken naar de digitale wereld. Vandaar dat u het mutualiteitsattest per mail zult ontvangen.
De leden die voor midden november hebben ingeschreven en betaald, zullen begin december een mail ontvangen van de club met daarin het attest als bijlage. 

Wat te doen na een ongeval (binnen onze club)?

Indien uw zoon of dochter tijdens een training zich gekwetst heeft, wilt de club u hier uiteraard bij helpen. Onze club werkt onder het beleid van de Belgische Gymnastiek federatie, afgekort Gymfed. Van zodra uw kind in onze club wordt ingeschreven, is hij/zij ook automatisch aangesloten bij Gymfed en daarbijhorend ook verzekerd voor ongevallen of kwetsuren gebeurd tijdens de trainingsuren.

Wij zijn als club ervan overtuigd dat bij een ongeval de hoofdtrainer steeds correct zal handelen. In de les krijgt uw zoon/dochter een aangifteformulier mee dat u bij de huisarts verder kan laten invullen. Gelieve dit de daaropvolgende les te overhandigen aan de trainer, zodat dit zo snel mogelijk kan doorgegeven worden aan Gymfed en de verzekeringsmaatschappij.

De aangepaste versie van het aangifteformulier kunt u downloaden via onderstaande link.

Aangifte ongeval 21-22

Indien uw zoon/dochter opnieuw mag deelnemen aan de trainingen, vragen wij u om onderstaand genezingsattest te laten invullen door de huisarts of specialist. Dit attest heeft de club namelijk nodig om het dossier rond het ongeval te kunnen afsluiten. Ook dit krijgt u onmiddellijk na het ongeval mee van de trainer.

 Genezingsattest

Bij meer vragen mag u steeds contact met ons opnemen.

Meer info kan u altijd terugvinden via de website van Gymfed zelf: https://www.gymfed.be/verzekeringen