Mutualiteit

Na de inschrijving van uw kind en bij bevestiging van uw betaling (inschrijfgeld + verzekering) krijgt de club vanuit GYMFED een attest dat u kunt indienen bij de mutualiteit. U moet dus niet meer zelf een formulier bij jouw mutualiteit gaan halen om het door de club te laten invullen. Bij elk ingeschreven kind wordt automatisch een attest opgemaakt.

Er hangt natuurlijk ook een klein minpuntje aan deze manier van werken vast. Dit attest zal jammer genoeg niet onmiddellijk na inschrijving op u liggen wachten. Wij hopen daarom op uw begrip. Indien u na een lange periode nog steeds geen attest ontvangen heeft, raden wij u aan om de trainer hierover aan te spreken.

Sinds dit seizoen willen we steeds meer de overstap maken naar de digitale wereld. Vandaar dat u het mutualiteitsattest per mail zult ontvangen.
De leden die voor midden november hebben ingeschreven en betaald, zullen rond 2 december een mail ontvangen van de club met daarin het attest als bijlage.