Mutualiteit

Vanaf dit jaar krijgen jullie een papier mee van ons, waarmee jullie naar je mutualiteit kunnen gaan. Dit papier wordt meegegeven wanneer je kind is ingeschreven en het lidgeld betaald is.