Belangeloos doel

Turn- en danskring Fit & Jong vzw is een actieve gymnastiekvereniging die tot doel heeft de lichamelijke

ontwikkeling en het welzijn van al haar leden en de bevolking in het algemeen te bevorderen

door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van diverse disciplines binnen de

gymnastiek en dans, en dit voor alle leeftijden, zowel op recreatief als competitief vlak.

Door inzet, motivatie en talent van zowel onze trainers/lesgevers als onze

gymnasten, evenals door het creëren van een familiale sfeer binnen de

vereniging, willen wij de turnkring uitbouwen tot een veelzijdige

vereniging.

Door het aanbieden van verschillende turndisciplines trachten wij, zonder daarbij

het kwalitatieve aspect uit het oog te verliezen, zoveel mogelijk jongeren de kans

te geven hun talenten te ontwikkelen in zo gunstig mogelijke omstandigheden.

De club wordt gedragen door de recreanten groepen en zij vormen de brede basis

die het clubleven mogelijk maken.

Omdat kwaliteit belangrijk is, streeft de club ernaar dat elk kind les of training krijgt

van een gediplomeerd trainer of lesgever. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen dat er

voldoende gevarieerd kan gewerkt worden tijdens de lessen of trainingen en dat de leden

op een verantwoorde en kindvriendelijke manier training krijgen waardoor hun prestaties

verbeterd worden. De gymnasten hebben daardoor plezier in hun sport en komen ze graag naar

de trainingen.

Naast de lichamelijke is ook de geestelijke ontwikkeling belangrijk. Of er nu

individueel of in teamverband wordt gesport doet niet ter zake, teamgeest en

verantwoordelijkheid binnen de groep spelen wel een rol. Een kind dat zich goed

voelt en dat goed begeleid wordt gaat beter presteren. Dit leidt tot een positieve

lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en daarmee samenhangend een verbetering

van het gevoel van welzijn.

Om sociale contacten tussen leden onderling, tussen club en ouders, tussen

ouders en trainers en tussen trainers onderling te verbeteren, worden diverse

activiteiten georganiseerd.