Reglement en anderen

Regels en afspraken voor bestuur, trainers en leden:

  • Voor meer informatie omtrent het beleid en de organisatie van de club, kan u ons beleidsplan raadplegen.
    Beleidsplan 2020-2024
  •  Voor meer informatie omtrent de regels en afspraken binnen de club, kan u ons intern reglement raadplegen.
    Intern reglement

Ethisch verantwoord sporten (Gymfed)

Onze club zou niet bestaan door het vertrouwen dat we jaar na jaar ontvangen. Om er zeker van te zijn dat we dit vertrouwen ook nooit zouden schaden, willen we benadrukken dat wij streven naar het zijn van een ethisch verantwoorde sportclub. Hierbij wordt er bedoeld dat we ons verzetten tegen elke vorm van ongepast of grensoverschrijdend gedrag van leden en/of trainers.
Indien er zich toch incidenten voordoen waarbij er met de integriteit van een lid niet meer rekening gehouden wordt, raden we u ook aan om onze API’s (aanspreekpunt integriteit) Liesbeth Jans en Hanne Sijbers aan te spreken over dit voorval.

Indien u meer dient te weten over welke maatregelen Gymfed hanteert indien er sprake is van ongewenst gedrag, kan u volgende documenten bekijken.

Ethische code bestuur

Ethische Code trainers

Ethische code ouders
Ethische code sporters

Ook wordt er elk jaar opnieuw van de club en de trainers verwacht om een akkoord te tekenen waarbij de nadruk ligt op het ethisch verantwoord onderwijzen. Deze kunt u via onderstaande foto terugvinden.

Engagementsverklaring ethisch sporten – Fit en Jong

Privacyverklaring (GDPR)

Ook wij, als vzw zijnde, zijn gebonden aan de nieuwe wetgeving rond gegevensbescherming, namelijk de General Data Protection Regulation (GDPR). Kort uitgelegd, wil dit zeggen dat u, als lid zijnde, recht heeft om te weten wat wij als club precies doen met al uw gegevens.

We willen toch al even benadrukken dat alle persoonlijke gegevens die u aan de club geeft, zoals bv. terug te vinden op het inschrijvingsformulier, worden enkel gebruikt voor onderlinge communicatie tussen ouders en trainers en tussen de club en Gymfed.

Onze privacyverklaring kan u hieronder raadplegen. Hierbij ziet u ook onmiddellijk de regels die onze club hoort te volgen vanuit Gymfed.

Privacyverklaring 2020